Energetický certifikát budovy Piešťany kontakt: Jozef Horníček t.č.:0948 517713 stavebnydozortt@gmail.com

Prešov Vranov Nad Topľou Humenné Medzilaborce Stropkov Svidník Bardejov Snina Sobrance Michalovce Trebišov Košice Gelnica Spišská Nová Ves Stará Ľubovna Sabinov Levoča Kežmarok Poprad Rožňava Revúca Rimavská Sobota Brezno Banská Bystrica Poltár Lučenec Detva Zvolen Veľký Krtíš Krupina Banská Štiavnica Žiar Nad Hronom Žarnovica Liptovský Mikuláš Ružomberok Martin Turčianske Teplice Prievidza Partizánske Bánovce Nad Bebravou Dolný Kubín Tvrdošín Námestovo Čadca Kysucké Nové Mesto Bytča Žilina Považská Bystrica Púchov Ilava Zlaté Moravce Levice Nové Zámky Šaľa Nitra Topoľčany Nové Mesto Nad Váhom Hlohovec Piešťany Myjava Trnava Galanta Komárno Dunajská Streda Bratislava Senec Pezinok Malacky Senica Skalica

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT V PIEŠŤANOCH EXPRESNE RÝCHLO ZA 169 €

V prípade záujmu o vypracovanie energetického certifikátu vyplňte prosím na stránke www.energeticky-certifikat.sk jednoduchý objednávkový formulár a obratom Vás budeme kontaktovať. Všetky potrebné podklady a dokumenty si v prípade vyžiadania obhliadky certifikovanej nehnuteľnosti zadovážime priamo u Vás počas obhliadky budovy.

Nie sú to len krajské mestá, kde sa vykonáva energetická certifikácia nehnuteľností. Táto činnosť je na Slovensku povinná už niekoľko rokov a vyhláška s predpísanými smernicami o pridelení certifikátu platí aj pre mesto Piešťany bez výnimky. Certifikát sa prideľuje za účelom vyhotovenia odborného posúdenia energetickej náročnosti budovy, ktorá má význam pre kupujúcich, rovnako ako aj pre vlastníkov budovy.

Ak sa pôjdete poprechádzať po meste Piešťany a hlavne po sídliskách, ktoré sú mimo mestského centra, nájdete mnoho bytových domov, ktorých vonkajší vzhľad spadá niekde do rokov deväťdesiatych. A možno ešte ďalej. Už na pohľad Vám musí byť jasné, že bývanie v takomto paneláku musí prinášať rôzne problémy nevynímajúc vysokú energetickú náročnosť. Vysoké nedoplatky alebo problémy s energiami stretávajú aj nové nehnuteľnosti, ale tie sú certifikované a na základe tejto energetickej licencie si vlastník budovy vie dobre poradiť s nežiaducimi situáciami. Certifikované budovy majú takisto perfektnú možnosť ako ceny energií stláčať nadol vďaka efektívnemu stanovisku, ktoré priniesla samotná certifikácia.

Kto je povinný nechať vykonať energetickú certifikáciu budovy?

Pre bežných občanov, ktorí sa sťahujú do paneláku alebo iného domu so systémom zoskupených bytových jednotiek neplatí vykonanie energetického certifikátu. Táto povinnosť sa týka výlučne iba vlastníkov budov, po prípade ju môže mať na starosti zvolený správca nehnuteľnosti. Oni sú tí, ktorí musia mať túto zákonom stanovenú podmienku splnenú pri každom nakladaní s nehnuteľnosťou. Nakoľko je dnes vykonanie takejto licencie povinné, bez nej sa nedočkáte ani kolaudácie. Certifikát si určite vybavte, pokiaľ chcete narábať s obytnými priestormi alebo s inými zariadeniami využívanými na prevádzku s vysokou spotrebou energie. Pri kostoloch, dočasných stavbách alebo dielňach je dobrovoľný. Lacná cena a rýchle vybavenie je však správna voľba prečo si ho spraviť aj bez zákonnej povinnosti.

Kto udeľuje energetický certifikát?

Túto službu môže vykonávať iba kvalifikovaná a odborne spôsobilá osoba, ktorej vydala osvedčenie Slovenská komora stavebných inžinierov. Na stránke tejto komory je zoznam, kde si môžete overiť túto kvalifikáciu. Iba právne spôsobilý certifikát je oficiálny a pochodíte s ním všade, kde je potrebné jeho predloženie. Obhliadka sa vykonáva vždy v dohodnutom termíne, vykonajú sa základné merania, spravia sa výpočty a spíše sa podrobný certifikát. Potom Vám ho už len odovzdajú a Vy budete disponovať energeticky zaradenou budovou.

Každopádne, ak sa budete sťahovať do prenájmu alebo si kupujete byt v Piešťanoch, nemusíte spraviť nič pre energetickú certifikáciu. Ale v každom prípade sa na ňu rozhodne opýtajte. Osoh z nej budete mať bývaním v energeticky hospodárnej nehnuteľnosti, ktorá napĺňa moderné a predpísané štandardy s nakladaním energie a dokáže ušetriť Vaše náklady.

kontaktná osoba :Jozef Horníček

t.č.:0948 517713

stavebnydozortt@gmail.com